Ravenhearts etiska riktlinjer

Vi på Ravenheart Förlag AB strävar efter att ge ut böcker som berör människor, samtidigt som de upprätthåller ett positivt värde i dagens samhälle. Det ska respektera såväl våra kunder, som samarbetspartners och författare inom Förlaget. Vi sätter ett stort värde i detta, därför tar vi avstånd från att delta i projekt där våra etiska och moraliska grunder kan ifrågasättas. Inför ett samarbete , så gör vi ett ställningstagande utifrån de etiska riktlinjerna nedan.

 
Våra etiska riktlinjer:
1. Verket ska ha ett budskap som tillför ett positivt värde i samhället.
2. Verket måste avstå från budskap som innefattar, och/eller gränsar till tidelag, rasism, sexism, Hbtq fobi och/eller religiös/politisk extremism.
3. Verkat ska inte vara nedlåtande mot enskilda individer eller grupper av individer.
4. Verket ska inte ha ett budskap som kan upplevas som hatiskt, sexistiskt eller hetsande mot enskilda individer eller grupper av individer.
5. Verket ska inte ha ett budskap som baseras på förutfattade meningar eller konspirationsteorier.
.
Ravenhearts etiska riktlinjer förhindrar inte att verk får beröra känsliga ämnen, eller frågor av ovanstående karaktär. Det som avses är verkets genomgående budskap, dvs vad författaren/författarna vill förmedla med sitt skrivna verk. Om det visar sig att budskapet i verket är av sådan karaktär att det bryter mot våra riktlinjer, kommer vi utan undantag att refusera manuset, och/eller avbryta utgivningen om detta skulle uppdagas först senare i produktionen av verket.
Tillsammans, genom Ravenhearts riktlinjer, skapar vi verk som våra kunder, författare samt samarbetspartners kan glädjas åt i framtiden.

Vid frågor kontakta gärna oss på info@ravenheart.se

.