Manusinlämning

Ravenheart Förlag arbetar med traditionella avtal och vi ger ut böcker som riktar sig till vuxna, från 15 år. I nuläget erbjuder vi böcker i pappersformat, samt e-bok. 

Innan du lämnar in ditt manus följ dessa steg:
1) Läs igenom våra etiska riktlinjer och försäkra dig om att ditt manus ligger inom ramarna för dem. Manus som inte gör det refuseras utan undantag.
2) Manuset ska vara skrivet med typsnitt Times New Roman, storlek 12 punkter och med radavstånd 1,5
3) Att manuset har blivit genomgånget av en lektör påskyndar processen och därför ditt besked avsevärt.
4) Använd ett rättstavningsprogram t.ex. det som finns i Word.
5) Läs igenom ditt manus flera gånger för att upptäcka fel i manuset, som syftningsfel eller svårlästa, långa meningar. Vi tipsar om att läsa exempelvis replikskiften högt, eftersom det då blir tydligt huruvida det är välfungerande och naturligt uppbyggda meningar.
6) När det har blivit dags att skicka in, skriv ihop en pitch där du presenterar ditt manus, tydliggör vilken genre och om det är en novell/roman. Vi vill även få en presentation av dig själv!
7) Skicka in ditt manus till: manus@ravenheart.se

När vi har fått in ditt manus så läser vi det, gör en bedömning om dess kvalité och därmed möjligheter till utgivning. Det finns inledningsvis inga garantier att boken blir utgiven. Efter bedömning återkommer vi till dig per mail med besked. Väljer vi att gå vidare med ditt manus så får du även reflektioner och rekommendationer från en av våra lektörer. Processen att bearbeta ditt manus förväntas ta tid och engagemang från såväl din, som vår sida. Målsättningen är att med vårt stöd och vägledning, ska vi i slutet av denna process ha ett så genomtänkt och välskrivet manus att både du och vi är omåttligt stolta över det. Vi kommer ha en nära kontakt och bearbetningen sker till dess att ditt manus är redo att bli den bok som det förtjänar att vara!