Handledning

Vår arbetsgång inbegriper en handledningsplan som vi hoppas att du ska uppskatta. Vi erbjuder kontinuerlig coaching  som stöd i skrivandet, för att lotsa dig till att finna såväl styrkor som svagheter i texten. Bearbetningen lämnar inget åt slumpen, istället putsas ditt manus tills det nått sin fulla potential. Vi fungerar därmed som ditt bollplank och inte minst, inspiration! När ditt manus är redo för granskning, så tas det an av en professionell korrekturläsare.

Här under handledning har vi också valt att lägga in våra etiska riktlinjer och en checklista över vad du skall tänka på innan du skickar in ett manus till oss. Du hittar dessa dokument som underrubriker till denna meny.

Från grovt råmanus till "vänta bara tills de får se detta fantastiska manus!"

 Efter en lång process av funderande, formulerande, raderande och skrivande på nytt, så har du äntligen ett grovt utkast till råmanus. I detta skede är det naturligt att vilja förkunna för världen ”Min bok är klar!!!” Riktigt så enkelt är det förstås inte, men vilka steg behöver du nu ta för att så sakteliga nå målet: det perfekta manuset att pitcha för förlaget?

 

Testläsare 

Din egen berättelse är självfallet dig kär och du kan tydligt se dina karaktärer och miljöerna de rör sig i framför dig. Under skrivandets gång är det dock lätt att bli hemmablind, så någonstans här, eller varför inte i ett tidigare skede, så är det ovärderligt att kalla in testläsare. När du väljer att ta detta steg tidigt så har det den klara fördelen att berättelsen ännu inte riktigt “har satt sig”, den är inte klar och följaktligen är det lättare att ta emot kritik och korrigera din text. Tanken med sådan hjälp är just att testa berättelsens gångbarhet inför en publik. Antingen så har du frispråkiga människor i din närhet som är vana läsare, eller så söker du hjälp utifrån.  

Den mest passande testläsaren är den som uppskattar böcker inom din genre, som villigt engagerar sig och sedan kommer att ge dig uppriktig och tydlig feedback på ditt manus. Om du vet med dig att din bekantskapskrets inte hyser någon av denna läggning (och motivation) så behöver du söka rätt på folk av denna stam. En enkel sökning online, förslagsvis på ordet “testläsare” ger träffar på såväl hela sidor dedikerade till denna syssla, som grupper på Facebook. Både online och ute i vår egen verklighet, finns naturligtvis åtskilliga grupper och sammanslutningar dit lässugna entusiaster söker sig!  

 En god förberedelse inför testläsning är att sätta upp något slags ramar som kommer hjälpa till att ringa in det som är allra viktigast att få svar på. Kanske skickar du med testläsaren några övergripande frågor kring karaktärer, handling och språk. Det är av stort värde att be om kortfattade anteckningar kring det som upplevs positivt, negativt, svårt att förstå, det som berör extra. Genom att få till dig detta och smälta det innan du skriver om/vidare, erbjuds du en välgörande skjuts framåt för ditt manus och dig som författare.